Management chronische zorg kan beter

De zorg voor mensen met een chronische ziekte kan beter, vooral de samenwerking tussen zorgverleners en de mate waarin er patiëntgericht wordt gewerkt. Verbeterinitiatieven voor chronische zorg zoals integrale zorgprogramma’s worden daarom geïntroduceerd. Promovenda concludeert dat in Nederland de effectiviteit van deze verbeterinitiatieven onder meer wordt beperkt door een gebrek aan overeenstemming ten aanzien van de taken tussen zorgprofessionals. Het wijzigen van de bekostiging van de zorg, zoals het betalen van één bedrag voor de eerstelijns diabeteszorg, biedt geen totaaloplossing. Zo blijkt onder meer een gebrek aan kennis over wat werkt, voor wie en in welke context verbeteringen te blokkeren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »