Management in de geestelijke gezondheidszorg

Ontwikkelen en toepassen van methoden en instrumenten voor beleid, organisatie en managementprocessen in de geestelijke gezondheidszorg. Hervormingen in het zorgstelsel leiden ertoe dat marktwerking steeds meer zijn intrede doet, waarbij samenwerkingsverbanden en concurrentie ontstaan. Gezondheidsinstellingen zullen moeten concurreren op het gebied van kwaliteit en klantwaarden. Zorginstellingen zijn verantwoordelijk gemaakt voor investeringsbeslissingen. Daarnaast zal de zorgvraag blijven stijgen terwijl het aantal zorgverleners naar verhouding veel minder snel toeneemt. Om aan de stijgende zorgvraag en gewenste klantwaarden tegemoet te komen, zullen gezondheidszorginstellingen hun zorgprocessen innovatief en effectief moeten inrichten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »