Management in MKB-familiebedrijven

Ondernemers willen continuïteit en waar mogelijk groei. Er komt veel op hen af. De economische situatie waarin het bedrijf zich bevindt, concurrentie, innovaties en personeelsaangelegenheden zijn slechts enkele voorbeelden. Bij familiebedrijven spelen daarnaast specifieke zaken, zoals de opvolging en mogelijke conflicten tussen familiebelang en bedrijfsbelang. Externen kunnen familiebedrijven versterken door hun netwerk, specifieke kennis en ervaring. Maar ze kunnen ook een wezenlijke rol spelen bij de ondersteuning van de strategische besluitvorming. Hoe kunnen bedrijven deze externe kennis en expertise het beste in huis halen? Hoe regel je effectieve ondersteuning op een manier die past bij de identiteit en cultuur van een familiebedrijf? En hoe zorg je ervoor dat dit een structurele plek krijgt?
Instrumenten bieden deze ondernemers de mogelijkheid om getalenteerde ‘buitenstaanders’ bij het bedrijf te betrekken, interne conflicten te vermijden en opvolging of overname te regelen. Bovendien maken ze het aantrekken van externe financiers makkelijker. Maar hoe kunnen familiebedrijven goed bestuur het beste organiseren? Welke opdracht en taken geef je een Raad van Advies? Wat regel je in een Familiestatuut en hoe flexibel is het?
Het onderzoek biedt adviezen, best practices en instrumenten waarmee familiebedrijven de bestuursstructuur kunnen versterken. Vooral familiebedrijven, maar ook andere MKB-bedrijven kunnen baat hebben bij de resultaten van dit onderzoek.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »