Management van innovatie

In veel bedrijven is aan goede ideeën geen gebrek. Het probleem is echter deze tot een succes te maken!
Het bedrijfsleven in Nederland kent een specifiek probleem. Er wordt matig gescoord op het punt van investeren in r&d. Maar er wordt slechter gescoord in de omzet die bedrijven genereren met nieuwe producten. Bedrijven investeren wel in kennisontwikkeling, maar zijn slecht in staat om met die kennis effectief en met succes nieuwe producten in de markt te zetten. Bedrijven hebben moeite innovaties ‘door het bedrijf heen te krijgen’. Elke fase in het proces stelt haar eigen eisen. Selectie van projecten is een van de kernpunten. Bedrijven hebben vaak te veel projecten. Projecten vertragen. Geld, tijd en kennis van medewerkers worden versnipperd. Creativiteit en nieuwe werkvormen kunnen helpen om innovatie te bevorderen. Een gestructureerde aanpak en de juiste teamstructuur hebben een positief effect. Gepaste aansturing latere fases proces.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »