Mariene ecosysteem management

Het beheer van zee- en kustsystemen wordt steeds complexer. Er zijn conflicterende ruimteclaims in het kustgebied en op de Noordzee. De klimaatverandering en de concurrentie tussen visserij- en natuurbelangen dwingt ons tot actie om de kustveiligheid te waarborgen én om nieuwe kansen te zoeken. Een integrale aanpak is vereist, waarbij zowel het natuurlijke systeem als het sociaal-economische en bestuurskundige systeem in hun onderlinge samenhang beschouwd moeten worden. Het vereist bovendien een innige samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden, bedrijfsleven en NGO’s.
Hogeschool vervult hierbij samen met de beroepspraktijk op het gebied van marine ecosystems een koplopersrol.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »