Mariene wetlands

Mariene wetlands zijn gebieden waar land en zee in elkaar overgaan. Voor de natuur zijn deze gebieden van onschatbare waarde. Ze kennen een grote natuurlijke productie en herbergen veel, vaak zeldzame, planten- en diersoorten. Ook voor de mens zijn mariene wetlands van groot belang. Als gebied waar veel voedsel van nature voorkomt (vis, schaal- en schelpdieren), maar ook als buffer tegen overstromingen, als natuurlijk filter van vervuild water en als gebied waar je kan genieten van de natuur.
De nabijheid van de Waddenzee heeft grote invloed op de Noord-Nederlandse samenleving. Het internationale belang van de Waddenzee als natuurgebied staat vaak op gespannen voet met de complexiteit van het gebruik van het gebied en de veelheid aan functies. Dit maakt van de Waddenzee het meest bestudeerde en meest besproken gebied van Nederland en leidt tot een toenemende behoefte aan kennis. Van het gebied zelf, maar ook van wetlands elders in de wereld die in relatie staan tot de Waddenzee.
Hogeschool verricht toegepast onderzoek naar vragen die leven bij verschillende belangengroeperingen in de Noord-Nederlandse samenleving over het waddengebied.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »