Marketingprocessen efficiënter maken

Bureau ontwerpt en realiseert commerciële processen, zoals bij logistieke- en productieprocessen gebeurt. Kosten en opbrengsten per klantgroep worden benaderd, zodat de marketing-euro daar wordt uitgegeven waar de kans op opbrengsten het hoogst is. En wordt bespaard waar het nergens toe leidt. Creatieve ideeën worden cijfermatig onderbouwd. Klanten waarderen de marketingprocessen die wij voor hen realiseert waarmee zij hun opbrengsten verhogen tegen lagere kosten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »