Media business

Media en entertainment lijken onafscheidelijk van elkaar zijn. Zo staat bij de mediasector het aanbieden en exploiteren van informatie via massamedia centraal en de entertainment-industrie focust op ‘het vermaak’,. Echter dat hoeft niet altijd via een mediavorm te gebeuren. Daarentegen dienen mediavormen niet immer tot vermaak. De hoeksteen van beide industrieën zijn culturele uitingen die het gedrag van consumenten en betrokken producenten bepalen. Kennisontwikkeling is een complexe maar voor de hand liggende taak. Dit gebeurt grotendeels door het initiëren en uitvoeren van onderzoek en het publiceren van de resultaten. Dergelijk onderzoek kan door ons zelf worden opgezet of het resultaat zijn van vragen uit de markt. Wij hebben de ambitie om te functioneren als kennispoort in het vakgebied media en entertainment.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »