Media, cultuur en burgerschap

We vormen voortdurend meningen. Het kunnen uitwisselen en bediscussiëren van die meningen is van cruciaal belang in een democratie. Lectoraat van hogeschool houdt zich bezig met hoe meningen gevormd worden over zaken zoals contact met de overheid, de multiculturele samenleving en goede zorg.
Voor het lectoraat zijn publieke en populaire mediacultuur belangrijke domeinen. Burgers, media, overheid en bedrijfsleven spelen allemaal een rol. Die rollen zijn verschillend en leggen ieder een ander gewicht in de ‘publieke arena’. Een belangrijke vraag is daarom of alledaagse publieke meningsvorming ook wordt gehoord in het publiek debat. De beeldvorming en de rol van de vier genoemde partijen staat centraal.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »