Media en samenleving

Praktisch onderzoek naar de vraag hoe journalistiek beter kan bijdragen aan de kwaliteit van de democratische samenleving. Speerpunten zijn: jongeren en participatie, lokale en regionale journalistiek en professionalisering.
Journalistiek is onlosmakelijk verbonden met onze democratische cultuur. De vraag hoe de media mensen betrekken bij de samenleving en hoe dat mogelijk beter kan, hangt samen met actuele maatschappelijke thema’s als sociale cohesie, burgerschap en kwaliteit van de publieke oordeelsvorming. Hierbij is aandacht voor: Jongeren en participatie; Mediawijsheid; Media en publieke oordeelsvorming; Professionalisering van de journalistiek.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »