Media mining technologie

In de huidige informatiemaatschappij wordt steeds meer informatie en multimedia content via internet verspreid en gebruikt. In dit netwerk is iedereen met iedereen verbonden dankzij een breed scala aan apparaten, dientsen als YouTube, Twitter. LinkedIn en Facebook. De grote uitdaging is om overzicht te houden over deze overweldigende hoeveelheid informatie en te kunnen onderscheiden wat relevant is en wat niet.
Media mining technologie, gericht op het vinden van structuren en patronen in ruwe data (tekst, foto, video of geluid), kan hierbij ondersteuning bieden. Google heeft laten zien dat grootschalige analyse van tekstinformatie kan leiden tot een informatie-revolutie.
Media mining technologie richt zich op de analyse van audiovisuele bronnen enerzijds en van het zoekgedrag van indiv├Źduele gebruikers
anderzijds. Daardoor kunnen individuele voorkeuren beter worden gemodelleerd. Door gegevens uit sensoren toe te voegen, zoals locatie-informatie, kunnen diensten nog beter op context en gedrag worden
afgestemd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »