Media technology design

Onderzoek richt zich op nieuwe trends in de mediatechnologie. Met name op nieuwe technologie die wordt ingezet om individuele personen of groepen actief te laten participeren. Bijvoorbeeld, participeren om hun gedrag te beïnvloeden (zoals bij verkiezingen), participeren om hen te informeren (zoals bibliotheken) of participeren om de verbondenheid te bewerkstellingen (zoals bij kerkgenootschappen of bewonersgroepen). Hierbij gaat het vooral om nieuwe en bestaande mediatechnologie (zoals Twitter, Hyves, iPhones, Applicaties.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »