Mens en organisatie

Lectoraat van hogeschool wil bijdragen aan de ontwikkeling van een mensgerichte bedrijfskunde met het oog op een duurzame samenleving.
Willen organisaties vooral benaderen vanuit hun maatschappelijke functie en betekenis. De leidende vraag is hoe een bedrijf of instelling zijn bijdrage aan het geheel van de samenleving verder kan optimaliseren. Daarbij zijn medewerkers in de organisatie niet een middel om deze doelen te realiseren, maar de mentale eigenaars van die doelen. Hoe dat eigenaarschap bevorderd kan worden staat centraal bij het toegepast onderzoek.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »