Methoden voor ruimtelijke verdeling van plattelandsontwikkeling

Menselijke activiteiten veranderden landschappen om het leveren van diensten te verbeteren. Denk aan de aanleg van wegen om voedsel te transporteren naar markten. Hoewel deze ontwikkelingen het welzijn van de mens hebben verbeterd, zijn de maatschappelijke behoeften in de loop der tijd ook veranderd. Bevolkingsgroei en de toegenomen winning van grondstoffen veranderden gemeenschappen op het platteland. Het milieu van plattelandsgebieden wordt aangetast door intensievere landbouw. Tegelijkertijd heeft de globalisering van de markten de productie van voedsel minder winstgevend gemaakt in gebieden met natuurlijke beperkingen. Er zijn nauwelijks methoden die de ruimtelijke verdeling van de plattelandsontwikkelingcapaciteiten tonen. Promovendus analyseerde en kwantificeerde de ruimtelijke en temporele aspecten van landelijk ontwikkelingspotentieel om zo inzicht te verschaffen in methoden die gebruikt kunnen worden met belanghebbenden om de ruimtelijke consequenties van veranderingen op het platteland inzichtelijk te maken.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »