Meting ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen moeten voor wat betreft hun ruimtelijke kwaliteit aandacht krijgen. Dat geldt zowel voor bestaande als nieuwe terreinen.
Het instrumentarium om de kwaliteit te verbeteren is in principe aanwezig.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »