Microbiologische service

Typeren van micro-organismen kan een tijdrovende bezigheid zijn, met lange, en ingewikkelde protocollen. Laboratorium biedt een nieuwe service om snel en betrouwbaar micro-organismen te typeren met behulp van een nieuwe technologie, gebaseerd op Ramanspectroscopie. De meest efficiënte wijze om uitbraken in omvang te limiteren, is een snelle karakterisering van de betrokken isolaten, zodat adequate infectie-preventieve maatregelen kunnen worden genomen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »