Milieudiensten voor behoud landschap

Wat leveren natuur en landschap aan diensten en wat is daarvan de economische betekenis? Advies op het gebied van milieudiensten zoals zuivering van lucht (fijnstof) en water (nutriënten), plaagbestrijding, wateropvang, recreatie, natuurbehoud, gezondheid en belevingswaarde. Bestemd voor beleid rond duurzaam, multi-functioneel landgebruik en landschapbehoud. Wetlands. Industrieterreinen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »