Minder stikstofuitspoeling op zandgronden

Geïntegreerde open teelt stoot teveel stikstof uit. Concentratie in grondwater is hoger. Ontwikkeling van nieuwe vanggewassen die beter in het geïntegreerde systeem passen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »