Naar een schone melkveehouderij

Organisatie werkt aan een toekomst voor schone melkers. Dit project is een samenwerkingsverband van melkveehouders, een proefbedrijf, een universiteit en enkele adviesdiensten. Het project werkt vooral aan het toekomstig milieubeleid. De aangesloten melkveehouders gaan deze doelen in het project halen, zonder inkomensdaling. Voor de komende jaren is de focus sterk komen te liggen op vermindering van gasvormige emissies: ammoniak, methaan en lachgas.
Alle veehouders in het project werken met een bedrijfsontwikkelingsplan, waarin kwantitatief beschreven is welke doelen ze willen bereiken en hoe ze dit gaan doen. De boeren nemen onder andere maatregelen als mestscheiding of alternatieve zaaimethoden om de benutting te verbeteren en emissies te verminderen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »