Nacontroles borstkanker minder lang nodig

De overleving van patiënten met borstkanker is in de loop van de tijd
aanzienlijk verbeterd. Onderzoeker bracht in kaart hoe op de
individuele patiënt toegesneden plannen voor nazorg de kans op overleving verder kunnen vergroten en de zorgkosten kunnen terugdringen. Uit een meta-analyse blijkt dat vroege detectie van terugkerende tumoren
met regelmatige mammografie de kans op overleving vergroot. Dit bevestigt de aanpak zoals voorgeschreven in diverse internationale richtlijnen. Wel blijkt dat in 30 tot 40 procent van de onderzochte gevallen de mammografie onvoldoende wordt gebruikt bij routinecontroles. Een ontwikkeld model laat zien dat het verantwoord is patiënten minder lang te laten terugkomen voor een jaarlijkse controle in het ziekenhuis dan richtlijnen voorschrijven. In plaats daarvan kan een regelmatige mammografie worden uitgevoerd bij het bevolkingsonderzoek op borstkanker, of kan de huisarts deze zorg op zich nemen. De zorgkosten kunnen hierdoor aanzienlijk afnemen, terwijl de kans op
overleving hetzelfde blijft.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »