Nieuw economisch leiderschap

Ingegeven door de kredietcrisis en de groeiende kloof tussen de reële wereld en de financiële wereld richt het onderzoek zich op het huidige en toekomstige financiële stelsel, en de wijze waarop goed leiderschap daarin kan worden vormgegeven. De financiële sector neemt een prominente plaats in de regio van Amsterdam en in de internationale zakenwereld. Duurzaam beleid. Transparant bestuur. Governance.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »