Nieuw model om valorisatie in kaart te brengen.

Enkele organisaties maken een nieuw model om valorisatie in kaart te brengen. De wetenschap kan waardevolle kennis opleveren voor economie en maatschappij. Dit proces heet valorisatie. Hoe dat proces verloopt is sterk afhankelijk van het vakgebied en het type organisatie.
Het model biedt kennisinstellingen, financiers en gebruikers een gemeenschappelijk kader voor valorisatie. De methode werkt met valorisatiekaarten waarmee organisaties systematisch kunnen monitoren hoe groot de valorisatie-inspanningen zijn en wat de opbrengsten zijn.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »