Nieuwe detectiemethode vruchtboomkanker in enthout

Ontwikkeling van een nieuwe detectiemethode om vruchtboomkanker, Nectria galligena, op te sporen in enthout. Dit is eenjarig hout dat wordt gebruikt voor de vermeerdering van bomen. Via een DNA-toets is het inmiddels mogelijk om vruchtboomkanker op te sporen en aan te tonen in takken waarop dit zichtbaar aanwezig is. Deze toets wordt verfijnd, zodat eventuele vruchtboomkanker kan worden vastgesteld in takken waarop het nog niet zichtbaar is. Ook wordt geprobeerd om de mate waarin vruchtboomkanker voorkomt te voorspellen. Met deze DNA-toets kunnen boomkwekers enthout testen voor ingebruikname. Dat resulteert in minder uitval en een lagere ziektedruk in de kwekerij en verderop in de keten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »