Nieuwe kansen voor mest als waardevolle grondstof

Mest is wereldwijd een waardevolle grondstof voor de landbouw. In Nederland ervaart men mest de laatste 25 jaar echter als een probleem. Er wordt gewerkt aan technische innovaties om mest weer tot een waardevolle grondstof te maken. Er zijn diverse oplossingsrichtingen met perspectief voor toepassing en innovaties in de praktijk. Inventarisatie van de mogelijkheden voor het stimuleren van markten en ketens rond energie en mineralen uit mest.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »