Nieuwe methode voor medicijnonderzoek

Promovendus ontwikkelde een manier waarop je de binding kunt testen tussen een kandidaat-medicijn en een menselijke celreceptor die een mogelijk aangrijppunt kan zijn voor dat medicijn. Het wordt steeds moeilijker om via traditionele methoden nieuwe medicijnen te ontdekken. Vandaar dat er verschillende groepen op universiteiten bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuwe aanpak, met behulp van computerberekeningen, nieuwe syntheseroutes of nieuwe screeningsmethoden.
De binding tussen de receptor en de kandidaat-stof gebeurt in een omgeving die zo veel mogelijk de toestand in het menselijk lichaam nabootst. Het gebonden complex kan vervolgens geïsoleerd worden, met behulp van paramagnetische microdeeltjes die het complex binden. Er wordt vastgesteld of een gemeten stof bindt aan de receptor of niet. Als er binding plaatsvindt wordt er verder onderzoek gedaan om te kijken of de betreffende stof een kandidaat-geneesmiddel is.
De systematiek van Jonker onderscheidt zich van bestaande methoden doordat de binding meer lijkt op die in het menselijk lichaam en doordat de manier van isoleren het toestaat om ook receptoren te onderzoeken die tot dusverre moeilijk te onderzoeken waren. In de groep Biomolecular Analysis worden als vervolg op dit onderzoek bindingsstudies uitgevoerd aan de medisch uiterste relevante groep van G-eiwit gekoppelde receptoren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »