Nieuwe methoden om CO2 uit gassen te verwijderen

Het verwijderen van zure gassen zoals koolstofdioxide (CO2) uit aardgas, waterstofgas en andere gassen, gebeurt sinds 1930 met behulp van absorptie. Door het hogere bewustzijn rond de gevolgen van CO2 emissies, krijgt het verwijderen van CO2 uit lage druk gasstromen de laatste jaren meer aandacht.
Dit geldt specifiek voor het verwijderen van CO2 uit rookgassen van energiecentrales die fossiele brandstoffen verbranden. Om meer fundamentele kennis te ontwikkelen rond dit onderwerp verrichtte promovendus onderzoek naar een CO2 verwijderingsproces dat gebaseerd is op alkanolamines
opgelost in waterige organische vloeistoffen. En daarnaast naar gas-vloeistof desorptieprocessen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »