Nieuwe onderzoeksmethoden kunnen proefdiergebruik terugdringen

Promovenda toont in haar proefschrift aan dat het veel voordelen heeft om kwantitatieve gegevens van de biokinetiek en informatie over het toxische werkingsmechanisme te betrekken in de risicoschatting van een stof.
De resultaten haar proefschrift geven aan dat het noodzakelijk is om op een andere manier met diermodellen en testprotocollen om te gaan. De gekozen aanpak biedt ook de mogelijkheid tot het integreren van computermodellen en resultaten uit in vitro-experimenten, om hiaten in de gegevens over de toxiciteit van een stof aan te vullen.
Deze nieuwe kwantitatieve methoden staan risicobeoordelaars ook toe om meer biokinetische of mechanistische informatie in het huidige proces op te nemen, resulterend in betere besluiten op basis van goede informatie. Uiteindelijk, naarmate wij meer over in vitro onderzoek leren in relatie tot in vivo-resultaten, zijn in dit type onderzoek waarschijnlijk minder proefdieren nodig.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »