Nieuwe technologie maakt effectieve verwaarding biomassa mogelijk

Biomassa bewerken tot hoogwaardige brandstof of grondstof is een veelbelovend alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Naast energiegewassen zoals wilg, switchgrass en olifantgras (miscanthus) lenen zich ook reststromen uit de landbouw of bosbouw – zoals stro of palmolieresiduen – en zelfs mengvormen van fossiele en niet-fossiele reststromen ervoor om te worden bewerkt. Maar er zijn tal van uitdagingen. De biomassa bevat te veel vocht, heeft een lage energiedichtheid, laat zich lastig vermalen door taaie vezels en laat zich moeilijk op- of overslaan doordat hij rot en broeit. Deze problemen zijn te ondervangen door een nieuwe voorbehandelingstechnologie die de eigenschappen van biomassa verbetert. Hierbij wordt biomassa in een zuurstofvrije omgeving verhit tot een temperatuur van 250-320 °C. De behandeling maakt de biomassa bros, minder vochtig en waterafstotend. Na deze bewerking kan de biomassa worden gepelletiseerd. Dat levert een vaste biomassabrandstof op, die door zijn grotere massa- en energiedichtheid goed te verwerken is. De pellets zijn geschikt voor op- en overslag, laten zich makkelijk transporteren, zijn goed te vermalen en kunnen meegestookt worden in een kolencentrale. Ook kunnen ze worden ingevoerd in andere conversieprocessen, zoals vergassing voor de productie van chemicaliën, transportbrandstoffen, elektriciteit of warmte.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »