Nieuwe Vormen van Journalistiek

De journalistiek experimenteert volop met nieuwe vormen van journalistiek en manieren om het publiek bij de journalistiek te betrekken. In het verlengde hiervan vindt een zoektocht plaats naar de consequenties hiervan voor werkwijzen en verdienmodellen bij kranten, omroepen, internetbedrijven, startups, zzp’ers en freelancers.
Onderzoeksthema’s waaraan aandacht aan besteden:
kennis en vaardigheden voor ondernemende journalisten; succes en faalfactoren bij (digitale) innovaties op redacties; nieuwe verdienmodellen voor journalistiek; de gevolgen van de rol van digitale intermediairs als Facebook, Google en Blendle voor de journalistiek in Nederland; veranderingen in de waardeketen rond journalistiek.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »