Noise engineering

Lawaaibestrijding is een van de deelaspecten waaraan de ontwerper in toenemende mate aandacht moet schenken. De overheid legt steeds meer maatregelen op, die aantasting van de gezondheid als gevolg van geluidshinder moet tegengaan. Aandere drijfveren om aandacht te besteden aan noise control engineering zijn het verbeteren van het productimago, het vergroten van de gebruikssatisfactie en het realiseren van een hogere nauwkeurigheid vann fijnmechanische constructies. Cursus.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »