Ondernemen in de kunst

Lectoraat van hogeschool initieert concrete projecten voor kunstenaars en vormgevers in de regio. Daarbij wordt het ondernemerschap binnen de creatieve sector gestimuleerd, onder andere door het leggen van verbindingen tussen de creatieve bedrijfstakken en andere delen van het bedrijfsleven.
Onderzoek op het terrein van innovatie, vormgeving en creatieve economie. Dat onderzoek kan theoretisch, empirisch, toegepast of beleidsgericht van aard zijn. Resultaten van het onderzoek worden vertaald naar beleid en beleidsaanbevelingen voor gemeenten en andere betrokken organisaties.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »