Ondersteuning schoolleiding

Een directeur staat midden in zijn of haar organisatie. Er wordt op allerlei terreinen veel van u gevraagd. Een schoolleider geeft immers leiding aan het totaal van de schoolorganisatie. Van personeelsbeleid tot ouderbetrokkenheid, van onderwijskundig tot financieel beleid; een uitgebreide portefeuille. Dit alles vraagt om integraal beleid over meerdere jaren. Soms lijkt het alsof complexe zaken zich opstapelen. Het is dan handig als er een onafhankelijk iemand even over uw schouder meekijkt en de juiste vragen aan u stelt. Bijvoorbeeld als het gaat over persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling, schoolplanontwikkeling, begeleiding van personeelsleden, bestuurlijke kwesties, en dergelijke. Adviesgroep van hogeschool kan hierbij behulpzaam zijn. Onze adviseurs beschikken over uitgebreide expertise en specialismen. In een intakegesprek analyseren we gezamenlijk uw wensen en behoeften. Daarna ontvangt u van ons een aanbod op maat. Onze adviseurs werken vanuit een heldere visie op leiderschap. Deze visie is niet alleen van toepassing op scholen, we zijn ook actief in de sector zorg & welzijn.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »