Onderwijssector

Nederland heeft de ambitie een kenniseconomie te zijn. Een goed opgeleide bevolking, betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige instituties en een hoogwaardige kennisinfrastructuur zijn daarvoor absolute voorwaarden.
Bovenstaande ambitie, gecombineerd met de bezuinigingsagenda van dit kabinet, stelt overheden en onderwijsinstellingen voor het maken van scherpe keuzes: keuze voor kwaliteit, keuze voor talent, keuze voor vakmanschap en innovatie.
Consultancy bureau adviseert onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo, hbo, wo, overheden, besturenkoepels en brancheorganisaties om afgewogen keuzes te maken, de consequenties van deze keuzes te overzien en samen met eigen professionals te komen tot concrete acties. Wij combineren hierbij een gedegen branchekennis met expertise rond strategisch en verandermanagement, financieel management, marketing en communicatie, juridische expertise en coaching en managementontwikkeling. Zo komen we tot een onafhankelijk, feitelijk en toekomstbestendig advies.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »