Onderzoek, advies en projectmanagement

Wij zijn een klein onafhankelijk organisatie-adviesbureau. De kern van het bureau wordt gevormd door twee adviseurs met daaromheen een groep flexibel in te zetten collega’s.
Wij houden ons bezig met verandermanagement, gericht op het verbeteren van de processen en producten van organisaties. Ons bureau structureert het veranderingsproces en maakt het voor alle betrokkenen transparant. Dit verhoogt de zekerheid dat beoogde verbeteringen daadwerkelijk worden gerealiseerd en beklijven. Ons bureau stelt zich als doel het lerend vermogen van de klantorganisaties te versterken. De advisering is daarom gericht op zelfstandige en effectieve toepassing van het aangereikte instrumentarium. De vraag van de klant staat bij ons centraal. Het creëren van draagvlak vormt een belangrijke randvoorwaarde voor succes. Onze kernactiviteiten zijn onderzoek, advies en projectmanagement. Onderzoek gaat vaak vooraf aan advisering. Uit advisering komt nogal eens projectmanagement voort. Ons bureau neemt daarmee daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor zijn adviezen.
Wij zijn vooral actief in de publieke sector en kleinere ondernemingen. Binnen de publieke sector ligt het accent op onderwijs- en arbeidsmarktorganisaties, lagere overheden en maatschappelijke dienstverlening.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »