Onderzoek in Open Jet windtunnel

Open Jet’ betekent dat er een vrije luchtstroom in de testsectie is. Bij een gesloten windtunnel blokkeert een meetobject tot op zekere hoogte de luchtstroom. De lucht moet zich immers tussen het meetobject en de tunnelwand persen en verstoort zo de metingen aan het object. Bij een open straal tunnel staat het meetobject in een grote, open ruimte zodat de luchtstroom vrij om het object kan bewegen. Dat is ideaal voor onderzoek aan windturbines. De Open Jet windtunnel levert uitstekende condities voor onderzoek. Niet alleen voor windenergie-onderzoek (rotoren) maar ook voor onderzoek op het gebied van de luchtvaart en bijvoorbeeld windstromingen rond gebouwen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »