Onroerendezaakbelasting

Belastingen en heffingen van lokale overheden kunnen oplopen tot aanzienlijke bedragen. Dit geldt vooral voor de onroerendezaakbelastingen. Uitgangspunt daarvoor is de waarde van uw onroerende zaak. De gemeenten stellen deze periodiek vast op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Een correcte waardevaststelling is dan ook van groot belang.
Onze ervaren professionals richten zich specifiek op de beoordeling van waarden die door gemeenten zijn vastgesteld. Onze expertise is toonaangevend in de markt. Wij zijn zeer succesvol in het terugbrengen van vastgestelde waarden naar redelijke niveaus. Andere diensten zijn: · het beoordelen van aanslagen op onder meer juiste tenaamstelling, objectafbakening en toepassing van vrijstellingen; het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures; het voeren van vooroverleg met gemeenten, gericht op minnelijke waardering.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »