Ontwerpen gebouwriolering

Ontwerpen van standleidingen, terugstuwbeveiligingen en gecombineerde leidingsystemen in vuilwaterafvoersystemen. Hemelwaterafvoer. UV-systemen. Ontlastvoorzieningen. Testmethoden. Geluidshinder. Brandvrije doorvoeren. Warmteterugwinning. Terreinriolering. Noodafvoeren. Compacte pompinstallaties. Opleiding.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »