Ontwikkelen excellente organisaties

De omvang, schaalgrootte, complexiteit en de mate van verwevenheid van bedrijven in de samenleving nemen in snel tempo toe. De dienstensector blijft groeien, ondernemingen zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden en de belevingseconomie neemt een vlucht. Dit alles stelt hoge eisen aan bedrijven, instellingen en overheden bij het managen van bedrijfsprocessen. Het succesvol opereren van mens en bedrijf zal in toenemende mate afhangen van een hoog kennisniveau en een innovatieve, ondernemende houding. Hogeschool wil als kennispoort een betekenisvolle partij zijn in de brede regio bij het ontwikkelen en uitdragen van nieuwe kennis op het gebied van Supply chain management; HRM; Communicatie; Innovatie in de private sector; Innovatie in de publieke sector.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »