Ontwikkelen van competenties op de werkplek

Binnen lectoraat van hogeschool staat de werkplek als leerplek centraal. De vraag is of er op de werkplek geleerd kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden dat beter of het beste gebeurt. Het onderzoek richt zich met name op opleidingsscholen van de lerarenopleidingen en de beroepspraktijkvorming in het mbo. Lectoraat richt zich onder meer op de vormgeving en organisatie van leerrijke werkplekken. Zo wordt in samenwerking met scholen onderzoek uitgevoerd naar de ‘architectuur’ van stageprojecten (mbo/hbo). Ook onderzoekt het lectoraat de eisen waaraan goede leer-werkarrangementen in opleidingsscholen (po) moeten voldoen. Met behulp van een nieuw ontwikkeld instrument (onderdeel van een promotietraject) wordt de kwaliteit in kaart gebracht. Speciale aandacht gaat uit naar de kwaliteit van de werkplekbegeleiding in het mbo en de relatie tussen voorbereiden-begeleiden en beoordelen. Het lectoraat besteedt daarnaast aandacht aan de kwaliteit van personeelsontwikkeling/HRD. Door uit te gaan van praktijkvragen, leraren zelf onderzoek te laten doen en door onderzoek en ontwikkelingswerk direct op elkaar te laten aansluiten, ontstaat een vorm van praktijkonderzoek die tegelijkertijd relevante en werkzame resultaten oplevert.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »