Ontwikkelen van talenten

Advies- en trainingsbureau met een Europese oriëntatie. Bureau hanteert als missie: “het ontwikkelen van talenten van mensen om organisaties duurzaam te laten groeien”. Ons bureau geeft trainingen en opleidingen
en biedt advies op het gebied van veranderen, ontwikkelen en leren. Zij zoekt daarbij leerinterventies, die aansluiten bij de cultuur van uw organisatie en de talenten en leervragen van de deelnemer. Bureau heeft unieke kennis op het gebied van invloed en beïnvloeden.
Bureau wil een bijdrage leveren aan duurzame kennisontwikkeling, door
samen te werken en te ontwikkelen. Voordat een echte ketenverbinding tussen mensen kan ontstaan, is het nodig elkaar te leren kennen. Door middel van elkaars verhaal te horen, je te verplaatsen in de ander, te snappen wat de ander beweegt en de geleerde lessen uit de historie te herkennen. Vertrekpunt zijn de vragen die leven in organisaties: Hoe willen organisaties groeien? Wat willen organisaties verbeteren? Waar lopen mensen tegenaan? Welke invloed heeft het systeem van de organisatie op mensen? Oplossingen zijn vaak te vinden in de ontwikkeling van de mensen zelf. Het ontwikkelen van talent van mensen draagt bij aan betere prestaties van mensen en daarmee aan resultaat en
groei van de organisatie. Hierbij werkt het bureau graag met verrassende nieuwe vormen van leren en ontwikkelen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »