Ontwikkelvraagstukken van klanten

Onze organisatie gaat drastisch reorganiseren. Zijn we als management goed toegerust om deze verandering te laten slagen? Hoe ontwikkelen we een effectieve managementstijl? Hoe realiseren we onze ambitie? Op welke manier veranderen we het gedrag van de mensen op de werkvloer?
Ons managementteam wil een meerjaren strategie vaststellen. Ook beogen we meer elan en energie in ons team te brengen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe halen we het beste in onze mensen naar boven en hoe richten we ons beloningssysteem daarop in? De spanningen op de werkvloer nemen toe. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het werkplezier terugkeert en de resultaten verbeteren? Marktwerking dwingt onze organisatie tot samenwerking. Onze visie, missie en strategie zijn aan herijking toe. Hoe pakken we dat procesmatig aan? En hoe maken we onze professionals meer ondernemend? Hoe realiseren we bij de fusie van onze twee organisaties synergie en komen we tot één krachtige nieuwe cultuur?

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »