Oplossingen voor mens, milieu en maatschappij

Onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek is actief op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Als toegepast kennisinstituut succesvol op het gebied van het verzilveren van haar kennis. Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »