Optimale transactiestructuur

Een belangrijk aspect dat bij een fusie of overname aan de orde komt is de wijze waarop de transactie optimaal gestructureerd kan worden vanuit juridisch en fiscaal oogpunt. Dus gaat men bij de vaststelling van de meest geschikte juridische en fiscale structuur niet over een nacht ijs. Aandelentransactie, activa-passiva transactie, bedrijfsfusie of juridische fusie. Verschillende transactievormen hebben alle hun karakteristiek en effect, die doorslaggevend kan zijn voor het welslagen van de fusie of overname. Transactiestructuren. Fiscale en juridische consequenties. Uitkering dividend.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »