Optimalisatie geneesmiddelendistributieproces

Projectplan ontwikkeld om te komen tot verbeteringen van het geneesmiddelendistributieproces in ziekenhuizen.
De verbeteringen gaan over veiligheid, effectiviteit, patiëntgerichtheid, snelheid, efficiency en toegankelijkheid.
Doelstelling van het project zijn: Het voortzetten van de thuismedicatie in het ziekenhuis; Het niet verspillen van medicijnen; Het minimaliseren van decentrale voorraden op verpleegafdelingen; Het automatiseren van de opslag, uitgifte en toedieningregistratie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »