Organisatieadvies markt- en non-profitsector

Onafhankelijk organisatieadviesbureau voert opdrachten uit met sectorale materiedeskundigheid en branchekennis, gecombineerd met organisatiekundig vakmanschap. Versimpelen en verbinden. Adviseert organisaties in onder andere de marktsector, cultuur, onderwijs, bouw, zorg en welzijn, energie, media en openbare veiligheid en is daarnaast werkzaam voor departementen van de rijksoverheid, bij provincies, waterschappen en gemeenten. De adviezen beslaan belangrijke maatschappelijke thema’s op het snijvlak van overheid en maatschappij en strategische heroriëntaties in de overheids-, markt- en non-profitsector.
Ruime ervaring en expertise op het gebied van vernieuwings- en veranderingsprocessen, innovatie van beleid en werkprocessen, strategische vraagstukken, fusies en allianties, complexe bestuurlijke verhoudingen, verbetering van de bedrijfsvoering, personeels- en organisatievraagstukken en ook praktische ervaring gericht op de implementatie van beleid.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »