Overheid en Publieke Diensten

Ons onderzoek omvat de publieke sector. De publieke sector omvat een breed werkterrein van verchillende disciplines, zoals de centrale overheid (rijksoverheid, agentschappen, provincies, gemeenten en waterschappen), zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt’s) en publiekrechtelijke rechtspersonen en overige maatschappelijke en not-for-profit organisaties.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »