Palliatieve zorg

De nadruk op meetbare kwaliteit in de zorg zet het menselijke aspect in de stervensbegeleiding onder druk. Goede palliatieve zorg vereist investeren in de relatie tussen de patiënt en de medische professional. Verbetering van de communicatie tussen hulpverleners onderling èn tussen de patiënt en zijn omgeving (familie en hulpverleners) is van belang om het nieuwe zorgmodel kans van slagen te geven. Een model waarin curatieve en palliatieve zorg gelijktijdig dan wel geleidelijk in elkaar overlopend georganiseerd zijn.
Kennis over hoe de palliatieve zorg als discipline zich verder kan professionaliseren door ethiek en communicatie op diverse niveaus te verbeteren. De centrale vraag hierbij is welke rol van zorgverleners wordt verwacht. Hoe kunnen huisartsen, paramedici, verpeegkundigen en vrijwilligers samen ondersteund door specialistische consultatieteams, de zorg rondom patiënten in de thuissituatie goed organiseren? En hoe kunnen (para)medische opleidingen meer aandacht besteden aan ethiek en communicatie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »