Patiëntveiligheid in de eerstelijn

Op basis van dossieronderzoek en incidentmeldingen wordt in beeld gebracht hoe vaak er sprake is van schade aan de patiënt, het risico daarop en om welk type schade het dan gaat. Eerder onderzoek naar de patiëntveiligheid in ziekenhuizen liet zien, dat daar ruim 1700 mensen per jaar onnodig overlijden als gevolg van medische zorg.
Veel verrichtingen in de eerstelijnszorg brengen weinig risico met zich mee voor de patiënt. Toch zijn er ook verrichtingen waarbij een verhoogd risico op schade bestaat. Bijvoorbeeld de triage op de huisartspost en de voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartspraktijk. Door het grote volume van eerstelijnszorg gaat het op landelijk niveau om een groot aantal incidenten. Het zal niet altijd eenvoudig zijn om te bepalen of schade vermijdbaar was geweest, bijvoorbeeld omdat de eerstelijnszorg vaak werkt met waarschijnlijkheidsdiagnosen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »