Pedagogische kwaliteit van de leraar

Wat betekenen de diverse leefwerelden van kinderen en jongeren in hun wisselwerking met de nieuwe ontwikkelingen in onderwijsconcepten voor de pedagogische kwaliteit van het onderwijs? Deze vraag staat centraal binnen het lectoraat van hogeschool. Uitgangspunt daarbij is dat pedagogische kwaliteit niet kan worden nagestreefd en gerealiseerd zonder praktijkonderzoek door docenten.
Leerkrachten hebben te maken met nieuwe generaties leerlingen. De grotere keuzevrijheden, de consumptie- en mediacultuur, de nieuwe communicatiemiddelen en het informele netwerkkarakter leiden ertoe dat leerlingen met andere houdingen, ori├źntaties en verwachtingen de school binnenkomen. Inzicht in de leefwerelden en identiteitsontwikkeling van jongeren is onmisbaar in het licht van de pedagogische opdracht van het onderwijs. Het lectoraat doet onderzoek om deze kennis te ontwikkelen. Daartoe behoort ook kennis over de manier waarop leerlingen in het kader van hun maatschappelijke en identiteitsontwikkeling een actieve bijdrage kunnen leveren aan schoolontwikkeling en de verbetering van het schoolklimaat. Ook richt het lectoraat zich op de gevolgen van onderwijsinnovaties voor de benodigde pedagogisch-didactische competenties van de leraar en op het bevorderen van onderzoeks- en implementatievaardigheden en een onderzoekende houding bij docenten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »