Pensioenen

Iedereen heeft met pensioen te maken. Door de wirwar aan regelgeving en de complexiteit ervan verliezen werkgevers en werknemers het overzicht over pensioenregelingen en/of andere oudedagsvoorzieningen. Hierdoor bestaat het risico op onverwachte (fiscale) tegenvallers en blijven kansen op (fiscale) (kosten)besparingen onbenut. Onze adviesgroep helpt u graag bij het creëren van een fiscaal verantwoorde en optimale pensioenstrategie.
Zij beschikken over veel kennis en expertise op veel facetten van de pensioenfiscaliteit: Tijdig, juist en efficiënt doorvoeren van wijzigingen;
Fusie en liquidatie van pensioenfondsen; Aftrek bij tekorten van ondernemingspensioenfondsen; Pensioen en btw; Bronbelastingen;
Grensoverschrijdende dienstverbanden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »